-  מגזין "לאשה", 29.12.14 - כתבה על ד"ר אורנה דונת, פוסט-דוקטורנטית משותפת בתכנית למגדר
  ובמרכז לחקר וקידום בריאות האישה.