"שמרי נפשך" – בריאות נפשית בקרב נשים בישראל

עורכות: רחל לב-ויזל, ג'ולי צוויקל, נורית ברק, 2005

קישור לספר נמצא  כאן

 
"פסיפס גופנפש": בריאות נשים בישראל
 

עורכות: אורלי שריד, דורית סגל-אנגלצ'ין, ג'ולי צוויקל, 2010

קישור למידע על הספר ניתן למצוא כאן

 

 

What We See & What We Say  -

Dr. Ephrat Huss, 2012

 

קישור למידע על הספר ניתן למצוא  כאן