התוכנית למדעי ההתנהגות

 

מידע לסטודנטים בשנה ב' בשנת הלימודים תשע"ג

 

עדכון לשנתון תשע"ב

 
 

להלן השינויים לשנתון תשע"ב שיתקיימו בשנת הלימודים הבאה תשע"ג, בשנה ב' שלכם:
· קורס מבוא לשיטות מחקר איכותניות 102.1.0149 – מספר נקודות זכות משתנה ל-4 נק"ז. הקורס יתקיים בסמסטר א'

 

להלן השינויים לשנתון תשע"ב שיתקיימו בשנת הלימודים תשע"ד, בשנה ג' שלכם:

 

· קורס מבוא לתיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות 102.1.0338– תרגול בוטל, מספר נקודות זכות משתנה ל-2 נק"ז

 

· קורס תיאוריות סוציולוגיות מתקדמות 102.1.0348 – תרגול בוטל, מספר נקודות זכות משתנה ל-2 נק"ז

 

· קורס תיאוריות אנתרופולוגיות מתקדמות 102.1.0100 – תרגול בוטל, מספר נקודות זכות משתנה ל-2 נקז"