• ​​​​על מנת להזמין ממוצע/אישור פסיכולוגיה או ממוצע/אישור סוציולוגיה
    יש תחילה להזמין זאת דרך אתר האוניברסיטה > לסטודנטים > הזמנת אישורים ומסמכים בתשלום > ולשלם עבור הממוצעים.
    לאחר מכן יש לשלוח אלי במייל את רשימת הקורסים לשקלול בכול אחד מהממוצעים בהתאם לרשום בטבלאות:
  • ממוצע פסיכולוגיה מעודכן
  • ממוצע סוציולוגיה מעודכן