התוכנית למדעי ההתנהגות מבטאת התייחסות להתנהגות האנושית כתופעה המתרחשת בשלושה מישורים: פרט, חברה ותרבות. מימוש התייחסות זו מתבצע תוך שילובם של שלושה מדעים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה. גישה זו מתקשרת לתפיסה המובילה של התוכנית, המקנה לתלמידיה כלים תיאורטיים, מחקריים וטיפוליים להתייחסות לבעיות חברתיות ואישיות. התוכנית נהנית מהשם והמוניטין הטובים שצברה המחלקה למדעי ההתנהגות במשך יותר משלושים שנות קיומה.
 
אופיה הרב-תחומי של התוכנית והבסיס האקדמי הרחב שלה מאפשרים לבוגריה להמשיך את הלימודים לתואר מוסמך בכל האוניברסיטאות בארץ ובחו"ל בתחום הפסיכולוגיה, סוציולוגיה והאנתרופולוגיה. ניתן להמשיך ללא דרישות השלמה במגמות ותחומי משנה הכוללים: פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה התפתחותית, נוירופסיכולוגיה, פסיכולוגיה קלינית, פסיכולוגיה חברתית, פסיכולוגיה במערכת החינוך, סוציולוגיה כללית, סוציולוגיה ארגונית, סוציולוגיה-פוליטיקה וממשל  ואנתרופולוגיה.
 
התוכנית מורכבת משילוב של חובות השמיעה בשתי מחלקות האם שלה - המחלקה לפסיכולוגיה מצד אחד והמחלקה לסוציולוגיה-אנתרופולוגיה מצד שני. תלמידי התוכנית לוקחים את כל קורסי החובה משתי מחלקות אלה, ויש להם חופש פעולה (תוך התחשבות באילוצי הרכבת מערכת שעות) ביחס לקורסי הבחירה. כלומר, תלמידי התוכנית יכולים להגדיל את מספר קורסי הבחירה שלהם בפסיכולוגיה, או בסוציולוגיה-אנתרופולוגיה, על-פי העדפתם. יש לזכור כי על מנת להמשיך לתואר שני בתחום מסוים ללא דרישות השלמה, יש לצבור 54 נקודות זכות (חובה+בחירה) באותו תחום. בעתיד מתוכננים קורסי בחירה ייחודיים לתוכנית, אשר יעסקו בנושאים בינתחומיים באופן אינטגרטיבי ובמתודולוגיה משולבת.
 
בתלמידי התוכנית מטפלת מזכירות מיוחדת שבה רכזת סטודנטית וראש תוכנית, הממלא גם את תפקיד יו"ר ועדת ההוראה של התוכנית.