סטודנטים מובילים חדשנות

סטודנטים מובילים חדשנות

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, Google ישראל, רשות התקשוב הממשלתי, משרד המשפטים

 

לוגו גוגל             לוגו אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

לוגו משרד המשפטים