bus.png


הודעה חשובה בנושא טיולים, נופשונים, חוגים ועוד

הועד מעוניין שגמלאי האוניברסיטה ינצלו את זמנם הפנוי בדרך הטובה ביותר וישתתפו בפעילויות   הנעשות כיום למען אוכלוסיית הגמלאים, כמו: טיולים, נופשונים, הצגות, לימודים, חוגים, הרצאות ועוד.

הוועד החליט להיעזר בגורמים חיצוניים שונים, שהתמחותם בתחומים אלה הוכחה בשטח. החלטה זו נובעת, בין היתר, מהעובדה שלנו אין את האמצעים לטפל בכך.  

הוועד מקבל חומר רב הקשור לפעילויות כאלה, בוחן אותו ומפרסמו לאחר שנמצא  מתאים. הפרסום הוא  בבחינת המלצה בלבד.  כול הטיפול בהרשמה, בתשלום וכד' ייעשה ישירות עם החברות המבצעות.

הוועד ממליץ לגמלאים לעקוב אחר הפרסומים השונים ולקחת חלק בפעילויות, כול אחד בתחום התעניינותו. הוועד ישמח לקבל הערות והצעות לדברים שפורסמו על ידינו.

 

 

תמונות מערב גמלאים 17 בדצמבר 2017 – באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הענקת תעודות הוקרה והערכה למרצים המתנדבים ומופע עם הסטנדפיסטית שרה שמיר

 

4d88f9fb-608b-495e-9b63-5d813d6cfc0b.jpg9a9632c2-7686-40fb-ac79-002d58ae7874.jpg03f9bbdc-4647-406b-a8ec-e6d2ef7d701c.jpg0ee15c4e-58ff-4127-ae4b-2091e2c603f0.jpg8e26fe50-8cc9-441b-a350-81e537512497.jpg4d88f9fb-608b-495e-9b63-5d813d6cfc0b.jpg5917474d-f111-4ef5-b80a-442fdcb028ac.jpg290fe2d1-13db-4779-b1c2-51c593873439.jpg9e59554f-f84b-41ab-ac74-559f858355f9.jpg4d64c456-bb85-4bfc-8a54-42e9683769f0.jpg554aa7be-c691-41ec-847d-6484548e0546.jpgcabf1071-19ea-4ab2-be41-fb2017e1752c.jpg 

 

  253ffd1f-7b5f-497d-968b-52dcd86c7bfb.jpg7f5ed810-886c-4424-8c65-3872695663e4.jpg3964cb3c-4e0d-42ac-b8f4-32e6ffc8cc30.jpg8e26fe50-8cc9-441b-a350-81e537512497.jpg