Menora.pnglogo.png 

 

המשרד לאזרחים ותיקים הוא משרד ממשלתי בראשות סגנית השר לאזרחים ותיקים, ד"ר לאה נס. המשרד לאזרחים ותיקים, הוקם כגוף מטה בממשלה לפיתוח תוכניות ושירותים לכ- 750 אלף האזרחים הוותיקים החיים כיום בישראל,  תוך ביצוע פרויקטים לטיוב וקידום איכות חייהם. מאז הקמתו, המשרד פועל לקידום וחיזוק מעמד ציבור האזרחים הוותיקים, תוך העצמתם והפיכתם למשפיעים ומרכזיים בחברה.

rights.pdfלחוברת זכויות האזרח הוותיק בישראל לחצו כאן