• ​צבי שורץ                יו"ר                   user-group.png tzvisch@bgu.ac.il

 • גבי אדמונט                חבר ועד              gabriel@bgu.ac.ill

 • פרופ' אלכס גרסטן      חבר ועד              alex.gersten@gmail.com

   • נתן חיים                   חבר ועד              hnatan@bgu.ac.il

 • ד"ר סטרול מויסא       חבר ועד              smoisa@bgu.ac.il

 • ניצה רון                   חברת ועד             nron1941@012.net.il

  • שטיינר גבי               חבר ועד               steiner@bgu.ac.il

 • שלום מארק              חבר ועד               shalombgu@gmail.com

 • שולמית עמית           מנהלת משרדהוועד  gimlaim@bgu.ac.il


    ​