• צבי שורץ                יו"ר                   user-group.png tzvisch@bgu.ac.il

 • גבי אדמונט                חבר ועד              gabriel@bgu.ac.il

  • פרופ' אהרן דודסון        חבר ועד               davidson@bgu.ac.il

 • פרופ' אלכס גרסטן      חבר ועד              alex.gersten@gmail.com

   • נתן חיים                   חבר ועד              hnatan@bgu.ac.il

 • ד"ר סטרול מויסא       חבר ועד              smoisa@bgu.ac.il

 • חנה לוי                    חברת ועד             hannalevy123@gmail.com

 • ניצה רון                   חברת ועד             nron1941@012.net.il

  • שטיינר גבי               חבר ועד               steiner@bgu.ac.il

 • שולמית עמית           מזכירת הוועד         gimlaim@bgu.ac.il


    ​