גמלאים יקרים, מזל טוב ליום ההולדת אנו מאחלים לכם בריאות טובה ואריכות ימים

מזל טוב לחוגגים בחודש ספטמבר 2019   Tulips.jpg

          
ימי הולדת
תוארשם משפחהשם פרטי
מראבוטבולשלמה
ד"רבר-אוןיהושע
מרבריירדב
מרדחיסמיכאל
מרדייןיוסי
מרחזנובזליג
מרחנניאברהם
מרחקקמשה
מרטבוךשאול
גב'ישראלעידית
מרמזיגדוד
מרמרדכימרדכי
גב'סימוןאליזבט
גב'פורטנויאורה
גב'פרלמןתמרה
גב'פרלמןרוזה
גב'פרנקיהודית(ג'ודי)
גב'קלוץחסיה
גב'ראוטודורינה
גב'רוביןמזל
גב'רוזנבלוםאירנה
גב'רוטרוזה
גב'רוןניצה
גב'שורקהדסה
מרגרנטיבגני
גב'גולדשטייןמניה
מרריידסדניאל
גב'גויליבתיה
מרלויאריה
גב'דרוריאורה

ימי הולדת סגל אקדמי
שם משפחהשם פרטי
איסקיןרות
איתיחנן
בנציוניעליזה
גורודצקיגד
גריסזאב
דרוריעמוס
היימריאיר
וינרשלמה
זידנברגחנה
טוביןישי
טרואןאילן
יגילראובן
יוסטמןמשה
יצחקדוד
לוביןיעל
לוריאיובל
ליפסהרמן
לנגסידני
לנדאומירון
מלקמןרחל
מרנץחיים
סלוניםמיכאל`
סןרתינדרנאת
פרחגרשון
רואיאהרון
רובינשטייןיצחק
רוזנשטייןדוד
רויטבלטלאוניד
שייצחק
שליטחיים
שפירויוסף
​