אתר הרישום:
 
אנו ממליצים לצפות בסרטון ההסבר אודות תהליך ההרשמה והמערכת לפני תחילת הרישום.
http://mediaserver.bgu.ac.il/Yeutz_2018/Yeutz_2018.asp

לכניסה למערכת הרישום - לחץ כאן
​​