Picture1.jpg

telescop.svgהחזון שלנו

להיות המחלקה המובילה בישראל, ובין המובילות בעולם, בהכשרת סטודנטים לתפקידי ניהול בכירים בענפי המלונאות והתיירות.
כמו גם להוביל עשייה מחקרית חדשנית בתחומים אלו לטובת קידום החברה, התעשייה והכלכלה בישראל.

goal.svgהמטרה שלנו

ביצוע מחקרים פורצי דרך והקמת תוכניות לימוד עדכניות לפיתוח הידע, המיומנויות והכישורים של דור המנהלים העתידי בענפי המלונאות והתיירות, תוך מעורבות חברתית וקהילתית עמוקה. 

diamond.svgהערכים שלנו

  • חדשנות - אנו מטפחים חדשנות ומעודדים יצירתיות באמצעות פעילויות לימודיות חווייתיות בכיתה ומחוצה לה כדי לצייד את ​
    תלמידינו במיומנויות והכלים הדרושים לניהול מלונאות ותיירות במאה ה-21.

  • מצוינות - אנו שואפים לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של הוראה ומחקר, תוך הקפדה על אתיקה אישית ומקצועית.

  • שירותיות - אנו מפגינים מחויבות אישית להצלחתם של תלמידינו ומקפידים על יחס אישי לכל סטודנט.

  • אחריות חברתית - אנו משרתים את החברה הישראלית באמצעות חינוך, מחקר וקשרי קהילה. לאור השפעתם של ענפי המלונאות והתיירות על התעשייה, הכלכלה והחברה בישראל, אנו שואפים לקחת חלק מרכזי בשיפור רווחת הקהילה והסביבה על ידי
    תמיכה ​בענפים חשובים אלו.​