​​​​קורסים

תכנית הלימודים בנויה מקורסים מתקדמים במנהל עסקים וקורסי ליבה בתחומי המנהיגות, המגזר השלישי וסוגיות חברתיות.
בנוסף, התכנית מציעה קורסים המגשרים בין תחום המנהיגות החברתית לבין עולם העסקים. תכנית הלימודים מאפשרת למידה מחקרי מקרה וחיבור בין חזון למציאות.