​​​SHL_08451.jpg

​​

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב וקרן מנדל ייסדו תכנית מובילה לתואר שני במנהל עסקים במגמה למנהיגות חברתית. התכנית מכשירה ומקדמת מנהיגים עבור ארגונים ללא כוונות רווח בישראל. אנו מאמינים כי מנהיגות חברתית מחייבת שילוב בין ידע ומיומנויות ניהוליות מתקדמות וכישורי מנהיגות מפותחים לבין מחויבות עמוקה לשליחות חברתית. התכנית מציעה תכנית לימודים ייחודית המשלבת הכשרה ניהולית, לימודי מנהיגות ולימודי סוגיות חברתיות. הלימודים מאפשרים לבוגרים הבנה מעמיקה של תפקידי החברה במדינה דמוקרטית מודרנית.

התוכנית שמה דגש על הקבוצה כמשאב ועל יצירה של מחויבות הדדית של חברי הקבוצה בתהליך הלמידה.

תכנית הלימודים מתחלקת באופן שווה בין קורסים מתקדמים במנהל עסקים, המספקים לסטודנטים את הידע בניהול, כפי שמקובל בכל תכנית למנהל עסקים ובין קורסים נוספים המתמקדים בתחומי המגזר השלישי. על מנת לאפשר חיבור בין העולמות, כלולים במסגרת תכנית הלימודים גם קורסים המגשרים על פני שני תחומים אלו ומאפשרים שיח בין מגזרים.

בוגרי התכנית יוכלו להגיע לעמדות בכירות בארגונים ללא מטרות רווח או לפתח קריירה המשלבת פעילות במגזר השלישי וניהול ארגונים עסקיים.

תכנית זו נוסדה ביוזמתה של קרן מנדל-ישראל ונתמכת על ידה, ובכך מאפשרת חיבור לחזון, לידע ולקהילת מנדל.

 

​​