סגל התכנית

תמונהמסנן
שם
  
תפקיד
  
מיקום
  
טלפון
  
דוא"ל
  

​​​​​
מוריה תמונה (Custom).jpg

פרופ' מוריה א. אלןראשת תוכנית/יו"ר ועדת הוראהבניין מנדל, קומה ב', חדר 2130747795033ellenmo@bgu.ac.il

Pier.png

פרופ' פייר קלץמרצהבניין מנדל, קומה ב', חדר 2070747795023kletz@bgu.ac.il

merav2.png

גב' מירב ויינר- קמחירכזת מנהליתבניין מנדל קומה ב', חדר 2040747795030fom.mbasl@bgu.ac.il
ד"ר אורית מילוא orit.milo@bgu.ac.il
​​​


גב' כרמית לסלי-גרופררכזת פעילות וקשרי חו"לבניין מנדל קומה ב', חדר 203 0747795032fom.mbaslc@bgu.ac.il