חלק חשוב ועיקרי מתכנית הלימודים הוגדר סמינר בחו"ל, הרציונל של הסמינר מונח על בסיס החשיבה לפיה כ- 35% ממרצי הפקולטה הם פרופסורים מחו"ל.
בעידן של גלובליזציה, הסטודנטים הישראלים חשופים לידע ופרקטיקות עולמיות עדכניות, אך ישנם תחומי ידע שגישתנו אליהם היא שונה מזו של אירופאיים או צפון אמריקאים ולכן אנו מחפשים זווית אחרת להתבוננות.
דוגמא לנושא הסמינר: "הגדרת תפקידה של המדינה מול המגזר השלישי".
במהלך הסמינר הראו לסטודנטים כיצד ההקשר מאלץ ומגביל את החזון של מנהיגי המגזר השלישי ואת מקומה של המדינה כמשפיעה על אופי החזון וגיבושו.
הסמינרים נעשו בשיתופי פעולה עם אוניברסיטת דיוק בארה"ב, (מחזורים 2,5), הסורבון בפריז, צרפת (מחזורים 1,3,4), האיחוד האירופי בבריסל בלגיה (מחזורים 6,7,9), CNAM פריז, צרפת (מחזור 8).
  • Commissioner Carlos Moedas סטודנטים ממחזור 7, בביקור באיחוד האירופי בריסל, 2018, במפגש עם ממונה על מחקר, מדע וחדשנות באיחוד האירופי

  • Duke-Mandel social leadership

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9