תכנית הסמינר מחברת בין תיאוריה לפרקטיקה, ובכך מבקשת להעשיר את הידע התיאורטי ואת אסטרטגיות ההתמודדות בסוגיות מרכזיות העומדות על סדר יומם של מובילי ארגונים בשדה הציבורי והחברתי (ביניהם יצירה וגיבוש חזון אישי -ארגוני, ערכים ארגוניים, תרבות ארגונית ולמידה ארגונית). 

בהתאם לכך, מפגשי הקורס כללו סיורים והרצאות אורח. 

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5