MissionVision-TopBanner.jpg

מושג החזון הפך לבולט מאוד בתחום המנהיגות. הוא מבוסס על האמונה שכדי להוביל היטב חברה, פרויקט במגזר הציבורי ובעיקר עשייה ללא רווח, חשוב שתהיה הבנה ברורה של מה את.ה רוצה להשיג, לאן את.ה רוצה להגיע - סמינר "חזון ולמידה ארגונית" מיועד למי שרוצה להנהיג, להוביל ולפעול על מנת לחולל שינוי חברתי באמצעות ארגוני מגזר שלישי.

תוכנית הסמינר מחברת בין תיאוריה לפרקטיקה, ובכך מבקשת להעשיר את הידע התיאורטי ואת אסטרטגיות ההתמודדות בסוגיות מרכזיות העומדות על סדר יומם של מובילי ארגונים בשדה הציבורי והחברתי, ביניהן: יצירה וגיבוש חזון אישי-ארגוני, ערכים ארגוניים ותרבות ארגונית ולמידה ארגונית. בהתאם לכך, מפגשי הסמינר יחולקו לשלושה צירים אשר יפרו זה את זה:

  • בציר הראשון, ייחשפו הסטודנטים.ות לתיאוריות ולמחקרים העומדים בבסיסן של סוגיות החזון והלמידה הארגונית.
  • הציר השני, יתנהל במתכונת דיאלוגית דרך למידה של חקרי מקרה שיוצגו על-ידי מנהיגים - אנשי הפרקטיקה. חקרי המקרה יוצגו בהלימה ובהתאמה לנלמד בציר הראשון ובכך תתאפשר התבוננות מעמיקה במנעד רחב של מעשי מנהיגות. כמו כן, חקרי המקרה יאפשרו בחינת קשת רחבה של אופני התמודדות בסוגיות ניהוליות שונות, בארגונים בעלי אפיונים מגוונים, אשר משפיעים בשדות שונים בתוך המגזר החברתי.
  • בציר השלישי, תהליך הלמידה מזמין את המשתתפים.ות לבחינה רפלקטיבית של ההתפתחות האישית שלהם.ן, כאלו המבקשים לחולל שינוי באמצעות ארגונים הפועלים במגזר השלישי.

בנוסף, הסמינר מבוסס על האמונה שיש הרבה מה ללמוד מגורמים חברתיים שמפתחים פרויקטים חשובים. לכן, ניתן בקורס זה דגש על מפגשים ומפגשי עבודה בקמפוס ומחוצה לו עם מנהיגים.ות חשובים.ות המשפיעים.ות על החברה הישראלית.​

מטרת הסמינר היא לתת לסטודנטים.ות את הידע הדרוש על תורת החזון והלמידה הארגונית, להכשרת המנהיגות של משתתפי הקורס ולהקניית מיומנויות וכלים לפיתוח פעולה לקידום חברתית באמצעות ארגון ללא מטרות רווח.

 

​