​​​​שני קריטריונים נבדקים בתהליך בחירת המועמדים:
  • 1. הישגים אקדמיים - בעלי ממוצע ציונים 88 לפחות בתואר הראשון או אישור שהמועמד נמצא ב-20% העליונים במדרג המחלקתי. במידה המועמד אינו עומד באחד משני תנאים אלו אנו דורשים להיבחן בבחינת ה- GMAT (ציון 680 כללי או 48 בחלק הכמותי)
  • 2. בעלי רקע רלוונטי בתחומי המגזר השלישי
תהליך הקבלה מתבצע בשני שלבים :
1. שאלון מפורט וראיון אישי
  • 2. מבחני מיון בהם נבחנת יכולת המועמד להתמודד עם תנאי הלימודים התובעניים ופוטנציאל ההעסקה העתידי שלו.

  • **על המועמדים להפגין מחויבות לסוגיות חברתיות ושליטה בשפה האנגלית.
 

מענקים ומלגות:

מלגה בגובה של עד 50% משכר הלימוד לסטודנטים בתכנית.
​​​