סמינר בבית הספר למנהל עסקים בסורבון
 
כחלק אימננטי מתכנית הלימודים הוגדר סמינר בצרפת, בשת"פ עם Sorbonne Graduate Business School
הרציונל של הסמינר מונח על בסיס החשיבה לפיה כ- 35% ממרצי הפקולטה הם פרופסורים מחו"ל.
בעידן של גלובליזציה, הסטודנטים הישראלים חשופים לידע ופרקטיקות עולמיות עדכניות, אך ישנם תחומי ידע שגישתנו אליהם היא שונה מזו של אירופאיים או צפון אמריקאים ולכן אנו מחפשים זווית אחרת להתבוננות.
עבור המחזור הראשון תוכנן סמינר של שבוע בפריז. סמינר זה סיכם את התכנית עבור מחזור א'.
כותרת הסמינר היתה: "הגדרת תפקידה של המדינה מול המגזר השלישי".
במהלך הסמינר ראו לסטודנטים כיצד ההקשר מאלץ ומגביל את החזון של מנהיגי המגזר השלישי (contingency theory) ואת מקומה של המדינה כמשפיעה על אופי החזון וגיבושו.