​​​​​​​guests.jpg

רקע כללי

הפקולטה מארחת תכופות משלחות, חוקרים ואורחים מהארץ ומחו"ל. המבקרים מגיעים כאורחים של הנהלת. הפקולטה ושל חברי הסגל, במטרה לשיתופי פעולה, לתרום כספים וללמוד על הנעשה בפקולטה.

היחידה מסייעת להנהלת הפקולטה ולחברי הסגל בתחומים:

תיאום וליווי אורחים

טיפול בפניות לביקורים

הכנת תכנית ביקור

הזמנת טיסה, לינה והסעה (במידת הצורך)

ייעוץ

*מארח המעוניין בהכוונה של היחידה מתבקש לשלוח בקשה מבעוד מועד.

 

עבור המארחים והאורחים ניתן להזמין את השירותים הללו בתשלום:

טיסה

כרטיס במחלקה רגילה או במחלקה עסקית, באישור הרקטור. בפני האורח עומדות שתי אפשרויות לרכישת כרטיס הטיסה: באופן עצמאי או דרך סוכנויות נסיעות שהאוניברסיטה עובדת עמן.

במידה והאורח מקבל החזר הוצאות בגין כרטיס הטיסה, על המארח לדאוג מבעוד מועד למסמכים: עותק של כרטיס הטיסה, קבלה על רכישת כרטיס הטיסה, צילום דרכון, טופס הצהרה בגין ביקור ( ימולא ע"י המארח) וטופס הצהרת תושבות​ (ימולא ע"י האורח).

לינה

מלון ליאונרדו באר-שבע. למידע על המלון היכנסו לאתר.

*הערה: לאורח מהארץ יש להוסיף מע"מ

דירות אירוח של האוניברסיטה U-tel.

הסעה

מונית משדה התעופה או אליו וברחבי הארץ, באמצעות מוניות מורשות ע"י האוניברסיטה.

ארוחות

באוניברסיטה – במסעדת כפיות, בארומה ובמקסיקני

מחוץ לאוניברסיטה – עד 180 ₪ לאדם כולל מע"מ, כשהמפתח: על כל אורח מחו"ל 3-2 מארחים.

אש"ל

270 ₪ ליום (לא חובה)

ויזות ואשרות עבודה

היחידה לקשרים אקדמיים מסייעת בהנפקת ויזה ואשרת עבודה. לפרטים היכנסו לקישור הבא.