newsbanner.jpg רקע כללי​​​​

האינטרנט והמדיה חברתית הפכו לכלים בסיסיים לתקשורת ולקבלת מידע בעבור משתמשים רבים. כמענה, פתחה הפקולטה, בנוסף לאתר האינטרנט, דף Facebook והעלתה סרטים לYoutube.

באחריות היחידה לקשרי ציבור לתפעל באופן שוטף את אתר האינטרנט של הפקולטה ואת דפי המדיה החברתית, ולהזין בהם תכנים בשיתוף עם היחידה למחשוב של הפקולטה.

באינטרנט ובמדיה החברתית ניתן למצוא מידע על מחלקות אקדמיות ומנהליות, מרכזי מחקר, חברי הסגל, אירועים, חדשות ופעילויות.

כתבות, הודעות והזרמת מידע מסייעים ותורמים למיצוב ולתדמית הפקולטה, ולהם חשיבות רבה ​בחשיפת ומינופה ​של הפקולטה בארץ ובחו"ל. היחידה לקשרי ציבור עומדת לרשות חברי הסגל בכתיבה, בעריכה ובגיבוש מידע תקשורתי זה והעברתו לגורמים הרלוונטיים באוניברסיטה ומחוצה לה, האמונים להפצתו בתקשורת הארגונית, המקומית, הארצית והבין לאומית.

באחריות היחידה:

כתיבת ועריכת ידיעות והפקת חומר פרסומי ותדמיתי כגון חוברות, עלונים, עיתונים , הזמנות, סרטים ועוד, כולל הפצתו.

ייעוץ וליווי לחברי הסגל.

מתן תשובות לפניות של עיתונאים והקהל הרחב.

על מנת שהיחידה תוכל לסייע לחברי הסגל , היחידה תשמח לקבל מידע על ממצאי מחקרים, אירועים, פרסים, מינויים, מיזמים ופעילויות חברתיות והוראתיות. בקשה לפרסום ושיווק​  ולהנחיות לכתיבה​ .

 
פרסומי היחידה:

מידעון שבועי

חוברת

כתבי עת​​

סרטים