על סדר היום:
- ברכות והודעות הדיקן 
- שותפויות אסטרטגיות:
הצגות המרכזים הרפואיים אוניברסיטאיים - היבטים רב תחומיים ושיתופי פעולה. 
1.  סורוקה המרכז הרפואי האוניברסיטאי - פרופ' אהוד דודסון
2. המרכז לבריאות הנפש - פרופ' זאב קפלן
הערה: במועצת הפקולטה הבאה, יוצגו המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי והמרכז הרפואי האוניברסיטאי אסותא אשדוד.
תוכנית המחקר האסטרטגית HUBS סקירה ועידכון - פרופ' אלון מונסונגו.