​​​​מועד הישיבה
קובץ הפרוטוקול​מסמכים
03.07.2018​Protocole 03/07/2018מצ​גת​
01.05.2018 
Protocol 01/05/2018​
​​​
26.12.2017​Protocol 26/12/2017​ מצגות
13.06.2017Protocol 13/06/2017
01.12.2015​​Protocol 01/12/2015​
14.07.2015Protocol 14/07/2015
24.02.2015Protocol 24/02/2015
23.12.2014Protocol 23/12/2014
​​01.04.2014
Protocol 01/04/2014
14.01.2014​Protocol 14/01/2014