​​​​תחומי הפעילות העיקריים במרכז המחקר

  1. הגוף מרכז פעילות מחקרית בתחומי הבריאות והסביבה.
  2. במרכז קיימת תשתית פיזית ואקדמית לביצוע מחקרים באפידמיולוגיה סביבתית.
  3. המרכז תומך בתלמידי מוסמך, דוקטורנטים ובתר דוקטורנטים שעוסקים במחקר רלוונטי.
  4. מענקי מחקר למחקרים ראשוניים המוגשים כבקשות מחקר לקבלת מענקי מחקר מקרנות חיצוניות.
  5. המרכז מפתח קורסים בסיסיים ומתקדמים בנושאי בריאות וסביבה.
  6. המרכז מזמין חוקרים בעלי שם עולמי לקורסים קצרים בנושאים של בריאות וסביבה.
  7. המרכז יערוך כנסים בנושאי בריאות וסביבה.