​​​

המרכז למחקר אפידמיולוגי בבריאות וסביבה

המרכז הוקם לצורך קידום ופיתוח הפעילות המחקרית והיישומית בבריאות אפידמיולוגיה סביבתית, זאת במטרה להעלות את רמת הידע והמודעות ושיתופי פעולה בין אנשי מקצועות הבריאות וחוקרים מדיסציפלינות אחרות העוסקים בנושא, כמו גם הציבור הרחב, כחלק מן המאמץ לשיפור בריאות ציבור.​​

חקר הקשר שבין בריאות ומאפייני הסביבה הולך ותופס מקום חשוב בעולם ומדינת ישראל. מספר המחקרים העוסקים בקשר שבין חשיפות סביבתיות לבין תוצאים בריאותיים נמצא בעלייה מתמדת בשנים האחרונות. 

כדי להשפיע על בריאות הציבור, נדרשים מחקרים איכותיים בתחום האפידמיולוגיה הסביבתית שיבססו פרסום ויידע אובייקטיבי ומדוייק, ידע שיתרום להעלאת המודעות המקצועית והציבורית וישפיע על קובעי המדיניות.

בפקולטה למדעי הבריאות קיימים היום הכוחות המחקריים המתאימים להקמת מרכז מחקר שינוהל על ידי המחלקה לבריאות הציבור.

מטרות המרכז

  1. להרחיב ולהעמיק את הידע המקצועי של העוסקים במחקר באפידמיולוגיה סביבתית.
  2. לעודד מחקר בינתחומי שיעמוד באתגרים של תחום הבריאות והסביבה.
  3. לפתח תכנית הכשרה אקדמית של סטודנטים לתארים מתקדמים באפידמיולוגיה סביבתית.
  4. להרחיב את הידע והמודעות של אנשי מקצועות הבריאות השונים והציבור הרחב.
  5. לעודד ולקדם תכניות ליישום והטמעת תוצרי המחקרים  בנושאי בריאות וסביבה, כדי להשפיע על בריאות הציבור.​