קורסי ליבה (חובה)

 

שם הקורס

נקז

סוגיות וציוני דרך ברפואת חירום ואסון*

1

חקר היפגעות ואסונות

2

שיטות מחקר

2

ניהול ומנהיגות בשגרה ובחירום

2

מערכת הבריאות בישראל  ובעולם

3

התנהגות אוכלוסייה בשגרה ובחירום

2

מוכנות למצבי חירום ואסונות

3

בריאות הציבור במצבי חירום

3

סטטיסטיקה ו SPSS בחקר אסונות

2

שינויי אקלים ומצבי חירום

2

 

סה"כ

22  קורסי חובה  למסלול ללא עבודת גמר (9 נק"ז)

שם קורס

נקז

אבטחת איכות ברפואת חירום

3

תקשורת במצבי חירום ואסון רפואיים

2

פרויקט התמודדות בשגרה ובחירום

פרויקט התמודדות בשגרה ובחירום

2

2

סמינר מחקר - למסלול ללא עבודת גמר

0

סה"כ

9

קורסי בחירה  למסלול ללא עבודת גמר (סה"כ יש ללמוד  9 נק"ז)

שם קורס

נקז

שיטות מחקר איכותניות

3

סיוע הומניטרי

3

היבטים פסיכו סוציאליים של מצבי חירום ואסון

​3

גיאוגרפיה ובריאות (מיפוי ואסונות)

3

איומים חדשים ומתחדשים

3

מדע וביצוע של החייאה לבבית במבוגרים

3

מערכות EMS בארץ ובעולם

3

The role of resilience in coping and management of disasters and emergency situations

3

הערה:  לא כל קורסי הבחירה ניתנים בכל שנה.

קורסים למסלול עם עבודת גמר (18 נק"ז)

שם קורס

נקז

כתיבה וקריאה מדעית

2

שיטות מחקר איכותניות

3

סמינר מחקר

1

עבודת גמר

12

סה"כ

18

 

​​​