התוכנית מכשירה חוקרים בתחום רפואת החירום, מעצימה הידע בקרב המטפלים ונותנת כלים יחודיים למנהלים במערך רפואת החירום ובארגונים משיקים. ארגונים גדולים וגופים המעוניינים לפעול לשיפור המוכנות וההיערכות בארגונם או בסביבתם,  ימצאו בתכנית עניין ותועלת עבור עובדיהם בעלי היכולות האקדמיות המעוניינים להרחיב השכלתם. התכנית מתמקדת בשירותי החירום בקהילה, בבתי החולים ובמערכי החירום הלאומיים, וחושפת את הסטודנטים לספקטרום הנרחב של הנושא. בוגרי התכנית יצוידו בכלים שיאפשרו להם ליזום, ולכוון פעולות להגברת המוכנות של הקהילה ושל גורמי הרפואה שבתוכה, להפחתת הסיכון לתחלואה ולהפגעות ולניהול המערכות בצורה מיטבית בשגרה ובחירום.


תוכנית הלימודים חושפת את המשתתפים לידע המצטבר בנושא הסכנות והאתגרים המאפיינים התמודדות עם ארועי חירום  ותיתן בידם כלים למענה מושכל ויעיל. הגישה המקפת לנושא רפואת חירום במסגרת התכנית המוצעת תשלב לימוד של ההיסטוריה והרקע התיאורטי עם תיאור פרטני של אסונות שאירעו וניהול התגובה אליהם מפי אנשים שמילאו תפקידים ​מרכזיים בארועים אלה. הסטודנטים ידרשו ליישם את החומר הנלמד באמצעות ניתוח סיכונים, מוכנות וצרכים, ובאמצעות בניית תוכניות למוכנות ולתגובה למתארי היפגעות ואסון שונים.


בתוכנית נלמדים תכנים העוסקים בהתמודדות האוכלוסייה, ארגון שירותי בריאות ושירותים חברתיים במצב אסון ועקרונות הסיוע ההומניטארי הבין לאומי. במסגרת התכנית יילמדו מאפייני אסונות ומצבי חירום שונים, השלכות של מאפייני הקהילה וצרכיה הספציפיים על התמודדות עם מצבי חירום וגישות שונות לטיפול בשגרה ובאסון.  התוכנית תבסס ותעמיק את יכולת המחקר של התלמידים בין השאר באמצעות קריאה ביקורתית של נתונים ומאמרים בנושאים רלוונטיים ולימוד אפידמיולוגיה של היפגעות.


בתכנית משולבים ימי עיון, סמינרים וכנסים בהשתתפות אורחים מחו"ל.


 בתוכנית שני מסלולי משנה: מסלול עם דגש מחקרי הכולל עבודת גמר (תיזה), ומסלול ללא תיזה בו יינתנו יותר קורסי בחירה. התוכנית שואפת לקדם מצוינות בניהול ובמחקר בתחומי רפואת החירוםהדרישות האקדמיות הגבוהות ילווו באווירה התומכת של האוניברסיטה ובסיוע צמוד של חברי הסגל אשר באים "מהשטח" עם נסיון בטיפול ובהתמודדות עם מצבי חירום ויעזרו למשתתפים להפיק את המרב מתכנית הלימודים.

משך הלימודים

שנתיים אקדמיות  (4 סמסטרים, ללא סמסטר קיץ)  בימי ג' בשבוע (יתכן שינוי בעתיד). 
 

שכר הלימוד

לשנה הינו בהתאם לקביעת המועצה להשכלה גבוהה כשכר לימוד לתואר שני.

פעילויות נוספות במסגרת הלימודים

 לאורך תכנית הלימודים יתקיימו ימי עיון וסמינרים לדיון בסוגיות רלוונטיות לפי תכנית הלימודים.​
​​במהלך הלימודים יתקיימו מספר סיורים לתרגילים בבתי חולים, לפיקוד העורף, לאולפן טלויזיה ועוד. יעדי ומועדי הסיורים יפורסמו בתחילת שנת הלימודים. ההשתתפות בסיורים תהיה חובה וההגעה למקום תהיה עצמאית.