אפידמיולוגיה של אסונות - חקר דפוסי היפגעות באסונות שונים, זיהוי גורמי סיכון להיפגעות ואסטרטגיות לצמצום היפגעות באסונות.

 אוכלוסיות פגיעות במצבי חירום ואסון - זיהוי ואפיון אוכלוסיות בעלות פגיעות יתר באירועי חירום, זיהוי חסמים וגורמים תורמים לשיפור חוסנן הן בשגרה והן בחירום.

חוסן אישי, קהילתי, ולאומי - מיפוי ואומדן של רמות חוסן שונות, פיתוח אסטרטגיות לשיפור רמות החוסן בקרב יחידים, קהילות ומדינות.

מוכנות ומענה ארגוני לאירועי חירום - פיתוח כלים להערכת מוכנות לחירום. מיפוי של רמות מוכנות בקרב ארגונים שונים, כולל מערכת הבריאות, וקהילה, הערכה וטיוב של תוכניות פעולה עבור מתארי חירום שונים. חיזוק החוסן הארגוני.

 בטחון תזונתי ומערכות מזון בשגרה ובחירום -הערכת חוסן מערכות מזון ובטחון תזונתי בקרב קהילות, פיתוח שיטות ואסטרטגיות למוכנות מערכות לשעת חירום (כולל שינוי האקלים) בקהילות, במדינה ובעולם.

משילות בנושאי מוכנות ומענה - חקר השפעת חקיקה והיבטים אתיים למוכנות ומענה למצבי חירום, איתור פקטורים במשילות שתורמים/חוסמים למוכנות מדינות וקהילות לשעת חירום, פיתוח תוכניות לאוכלוסיות פגיעות ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים,

שת"פ בין האוכלוסייה האזרחית, הממשלתית, הצבאית וכוחות הצלה- הערכת הצרכים, הפערים והאסטרטגיות.

בריאות אחת - מחקר אינטרדיסציפלינרי ויישומי שעוסק בממשקים שבין בריאות האדם, בעלי חיים, צומח וסביבה ואיתור אסטרטגיות לקידום איזון והבריאות ההוליסטית המקומית והגלובאלית

(לדוגמא: זיהומים זואונוטיים, עמידות לאנטיביוטיקה, מזון ותזונה ברי קיימא, אשפה והשמנה, חיסונים, תיקים רפואיים-בריאותיים כוללניים, אוכלוסיות פגיעות ואוכלוסיות חסינות, בריאות מעגלית, חקר הגורמים בבריאות אחת שמובילים/בולמים חיים בשלום ובשלומות).

תינוקות, ילדים ומתבגרים בחירום - הערכת המצב הבריאותי ותזונתי של ילדים ומתבגרים בשעת חירום והגורמים לחוסן, בריאות ושלומות. הערכה, פיתוח ושיפור אסטרטגיות ותוכניות הזנה, בריאות ושלומות לתינוקות, ילדים ומתבגרים בשגרה ובחירום.

 סיוע הומניטרי - הערכה ופיתוח כלים לניהול, הנגשה ויישום הסיוע ההומניטרי, לוגיסטיקה וסיוע אופרטיבי, מוכנות לקבל סיוע בינלאומי, צרכים וכלים להערכה וטיפול בריאותיים ותזונתיים בקרב אוכלוסיות במצבי אסון,

הערכת הצרכים והפערים למען העובדים בקו-הראשון והשני של הסיוע ההומניטרי, השפעת ארגונים בינלאומיים ודרכים לחיזוקה.

​​