בימים אלו נערכים שירותי הבריאות לקראת התארגנות ממוסדת חדשה של הרפואה בישראל, שבה "חוק בריאות ממלכתי" מהווה רק פן אחד, בעוד תאגיד בתי-החולים ובקרת איכות ברמה ממלכתית מהווים פנים נוספים. הדרישה לביקורת איכות בכל תחומי הרפואה, ובכלל זה בתחום הרפואה המעבדתית, מחייבת בקורת ושליטה בתהליכים המעורבים בבדיקות אלה ותוצאותיהן, ומאידך גם מצריכה הכשרת כוחות אקדמיים הולמים שיהיו מסוגלים להתמודד עם הדרישות החדשות ועם ההתקדמות הבלתי פוסקת במדעי המעבדה הרפואית.

 
לאור האמור לעיל, ברור שקיים צורך ממלכתי להכשרת כוח אדם אקדמי ומיומן להפעלת המעבדות הרפואיות ולהתאמתו לשנות ה-2000. מסלול הלימודים הנוכחי נועד אם כן-
א.   לחנך דור חדש, רב ניסיון שיוכל להשתלב מיידית במעבדות מחקר ובמעבדות רפואיות.
ב.   להכשיר בעלי תואר ראשון במדעי המעבדה הרפואית כתחליף לאנשים חסרי השכלה זאת, המשמשים בתפקידים בכירים במעבדות כיום.
ג.     ליצור תשתית אקדמית ללימודים לתארים גבוהים M.Sc. ו-Ph.D. בתחום מדעי הרפואה ומדעי המעבדה  הרפואית.
ד.    להכין דור חדש שיוכל להתמודד עם מגוון ההתפתחויות בביוטכנולוגיה, הנדסה גנטית וביולוגיה מולקולרית ויישומן במחקר הרפואי ובמעבדה הרפואית.
ה.   לקיים מערכת שתאפשר את עדכונם והעלאת רמתם של עובדי המעבדות הקיימים, ובמידת הצורך גם השלמת לימודיהם לתואר אקדמי.