תנאי הקבלה עשויים להשתנות משנה לשנה. על-כן מומלץ לבדוק את הידיעון למועמדים העדכני כדי לקבל מידע מדויק ומפורט. לתואר ראשון רשאים להגיש מועמדות תלמידים העונים על הדרישות הבאות:

א.   בעלי תעודת בגרות מלאה.
ב.   בעלי תעודת בגרות מחו"ל המקנה זכות להתקבל לאוניברסיטאות בארצם.
ג.     נבחנו בבחינת הכניסה הפסיכומטרית.