​​​​​​​​| מערכת השעות המומלצת לסטודנטים בתכנית לתואר שני באבטחת המרחב המקוון (שנה"ל תשפ"ב)

 

 
סמסטר א' - יום ד'​סמסטר ב' - יום ג'​
שנה א'​ ​ ​

קריפטוגרפיה שימושית​ - 202.2.5821​

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה


קריפטוגרפיה 2 - 202.2.4837 (לתלמידי מדמ"ח)​

שיטות מחקר במערכות מידע - 372.2.5906 (לתלמידי הנדסת מערכות תוכנה ומידע)

שיטות לזיהוי תקיפות - 372.2.5203​​

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה
שנה ב'​

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

 
 

| מערכת השעות המומלצת לסטודנטים בתכנית "פסגות" - אבטחת המרחב המקוון (שנה"ל תשפ"ב)

 

סמסטר א' - יום ד'​סמסטר ב' - יום ג'​

שנה א'​

קריפטוגרפיה שימושית - 202.2.5821​ ​


קריפטוגרפיה 2 - 202.2.4837 (לתלמידי מדמ"ח)

שיטות מחקר במערכות מידע - 372.2.5906  (לתלמידי הנדסת מערכות תוכנה ומידע)

​שיטות לזיהוי תקיפות - 372.2.5203​​

קורס מתוך גרעין/קורס בחירה

שנה ב'

 קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

ק​ורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

  
 
​​​