​​​​​​​​| מערכת השעות המומלצת לסטודנטים בתכנית לתואר שני באבטחת המרחב המקוון  ​​(שנה"ל תשפ"ד)

 

 
סמסטר א' - יום ד'​סמסטר ב' - יום ג'​
שנה א'​ ​ 

קריפטוגרפיה ​ - 202.2.5871                 לתלמידי מדמ"ח בלבד

שיטות מחקר במערכות מידע - 372.2.5906 לתלמידי הנדסת מערכות תוכנה ומידע  בלבד

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה​           

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה
שנה ב'​

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

 
 

| מערכת השעות המומלצת לסטודנטים בתכנית "פסגות" - אבטחת המרחב המקוון (שנה"ל תשפ"ד)

 

סמסטר א' - יום ד'​סמסטר ב' - יום ג'​

שנה א'​

קריפטוגרפיה  202.2.5871                לתלמידי מדמ"ח בלבד

שיטות מחקר במערכות מידע - 372.2.5906  לתלמידי הנדסת מערכות תוכנה ומידע​ בלבד

קורס מתוך גרעין/קורס בחירה

קורס מתוך גרעין/קורס בחירה​

שנה ב'

 קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

ק​ורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

קורס מתוך גרעין/ קורס בחירה

  
 
​​​