• ​​​​​​​​​​​​​| קורסי חובה בתכנית

  
לתלמידי הנדסת מערכות מידע:
קורס​נק"ז​מספר קורס​הערה​
שיטות מחקר במערכות מידע
3​
372.2.5906​​
לתלמידי הנדסת מע' תוכנה ומידע​


לתלמידי מדעי המחשב - יש לבחור אחד מבין הקורסים:
קורס​נק"ז​מספר קורס​הערה​
קריפטוגרפיה​ 
4
202.2.5871
לתלמידי מדעי המחשב
קריפטוגרפיה שימושית3202.2.5821​לתלמידי מדעי המחשב​

 

| קורסי בח​ירה מתוך גרעין

כל סטודנט יבחר ללמוד 2 קורסי בחירה מתוך רשימת קורסי הגרעין. חלק מהקורסים יהיו משובצים ביום הלימוד השבועי בתוכנית הלימודים וחלקם בימים אחרים לנוחיות הסטונדטים. כמו כן, חלק מהקורסים יינתנו אחת לשנתיים. להלן הרשימה:

קורס​נק"ז​מספר קורס​הערה​
אבטחת רשתות תקשורת3​202.2.4011​
סוגיות מתקדמות בקוד עוין3​372.2.5301​
אבטחת מערכות ממוחשבות3​202.2.4041​​
שיטות לזיהוי תקיפות
​3
​372.2.5203
​​
​קריפטוגרפיה 2
​2
​202.2.4891

נושאים מתק​​דמים בסייבר3372.2.5811​
התקפות על מימושי מערכות מאובטחות
​3
​372.2.5421
​​
 
תלמידי הנדסת מערכות תוכנה ומידע יוכלו גם לקחת אחד מבין שני הקורסים:
קורס​נק"ז​מספר קורס​הערה​
קריפטוגרפיה4202.2.5871לתלמידי הנדסת מע' תוכנה ומידע​
קריפטוגרפיה שימושית3​202.2.5821​​​לתלמידי הנדסת מע' תוכנה ומידע​


| קורסי בחירה​

על כל סטודנט ללמוד קורסי בחירה במהלך התואר- בהיקף שבין 14-16 נק"ז בהתאם לקורסים שנלקחו כקורסי חובה ובחירה מתוך גרעין.  ניתן לבחור קורסי בחירה מתוך רשימת הקורסים המוצעים בתואר שני בשתי המחלקות (את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתוני המחלקות הנדסת מערכות תוכנה ומידע/ מדעי המחשב). ​כמו כן, ניתן לקחת קורסי גרעין כקורסי בחירה.

תלמידי התכנית המשוייכים למחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע מחוייבים להירשם לסמינר מחלקתי (372.2.6003), ולהיות נוכחים    ב- 16 מפגשים במהלך כל התואר. הסמינר המחלקתי אינו מחושב כנקודות זכות לתואר.​

 

| קורסי השלמה לצורך קבלה לתכנית

תלמיד שהתקבל לתואר שני וחסר לו רקע רלוונטי עשוי להידרש להשלים קורסי השלמה עד תום הסמסטר השני ללימודיו. תלמיד משלים יידרש לעמוד בממוצע של 85 בקורסי ההשלמה ובציון 80 בכל קורס (קבלה במעמד לא מן המניין/משלים). רשימת קורסי ההשלמה נקבעת על ידי וועדת הוראה מחלקתית ובאישור וועדת הוראה פקולטית, מבין הקורסים המוצעים במסגרת התואר הראשון באוניברסיטת בן גוריון בתחומים הרלוונטיים. ניתן להשלים קורסים מקבילים באוניברסיטאות מוכרות.