• ​​​​​​​​​​​​| קורסי חובה בתכנית

 
קורס​נק"ז​מספר קורס​הערה​
קריפטוגרפיה שימושית
3​
202.2.5821​
שיטות לזיהוי תקיפות
3​
372.2.5203​
שיטות מחקר במערכות מידע
3​
372.2.5906​​
לתלמידי הנדסת מע' תוכנה ומידע​
קריפטוגרפיה 22​202.2.4891​לתלמידי מדעי המחשב
 

| קורסי בח​ירה מתוך גרעין

כל סטודנט יבחר ללמוד 3 קורסי בחירה מתוך רשימה של 5 קורסי גרעין. חלק מהקורסים יהיו משובצים ביום הלימוד השבועי בתוכנית הלימודים וחלקם בימים אחרים לנוחיות הסטונדטים. להלן הרשימה:

קורס​נק"ז​מספר קורס​הערה​
אבטחת רשתות תקשורת3​202.2.4011​
סוגיות מתקדמות בקוד עוין3​372.2.5301​
אבטחת מערכות ממוחשבות3​202.2.4041​​
נושאים מתק​​דמים בסייבר*3372.2.5811​*הקורס לא יפתח בשנת        הלימודים תשפ"ג
התקפות על מימושי מערכות מאובטחות
​3
​372.2.5421
​​
 

| קורסי בחירה​

על כל סטודנט ללמוד קורסי בחירה במהלך התואר- בהיקף 7 נק"ז (מדעי המחשב) או 6 נק"ז (הנדסת מערכות תוכנה ומידע).  ניתן לבחור קורסי בחירה מתוך רשימת הקורסים המוצעים בתואר שני בשתי המחלקות  (את רשימת הקורסים ניתן למצוא בשנתוני המחלקות הנדסת מערכות תוכנה ומידע/ מדעי המחשב). ​כמו כן, ניתן לקחת קורסי גרעין כקורסי בחירה.

תלמידי התכנית המשוייכים למחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע מחוייבים להירשם לסמינר מחלקתי (372.2.6003), ולהיות נוכחים ב- 16 מפגשים במהלך כל התואר. הסמינר המחלקתי אינו מחושב כנקודות זכות לתואר.​

 

| קורסי השלמה לצורך קבלה לתכנית

תלמיד שהתקבל לתואר שני וחסר לו רקע רלוונטי עשוי להידרש להשלים קורסי השלמה עד תום הסמסטר השני ללימודיו. תלמיד משלים יידרש לעמוד בממוצע של 85 בקורסי ההשלמה ובציון 80 בכל קורס (קבלה במעמד לא מן המניין/משלים). רשימת קורסי ההשלמה נקבעת על ידי וועדת הוראה מחלקתית ובאישור וועדת הוראה פקולטית, מבין הקורסים המוצעים במסגרת התואר הראשון באוניברסיטת בן גוריון בתחומים הרלוונטיים. ניתן להשלים קורסים מקבילים באוניברסיטאות מוכרות.