01 יונ' 2022
10:00
-15:00

בניין 42 , בקמפוס הראשי של האוניברסיטה

עמיתי תעשייה ואורחים יקרים,
נשמח לראותכם ב "כנס לקידום קשרי תעשייה ואקדמיה בביוטכנולוגיה" , שיתקיים במחלקה
להנדסת ביוטכנולוגיה, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בבאר-שב ע
אנו תקווה כי המפגש יהווה הזדמנות להרחיב ולהעמיק את הדיאלוג בין האקדמיה והתעשיי ה בתחום
הביוטכנולוגיה, להתוודא לתחומי המחקר, האמצעים המחקריים באוניברסיטה, לפגוש את חברי
הסגל והסטודנטים שלנו בתוכניות המאסטר והדוקטורט, ולקדם שיתופי פעולה.
הכנס יתקיים בתארי ך 1.6.2022 , בין השעות 10:00 עד :0051 בבניין 42 , בקמפוס הראשי של
האוניברסיטה )הוראות הגע ה להלן (
תכנית הכנס :
10:00 : דברי ברכה, דיקן הפקולטה למדעי ההנדסה, רמ"ח המחלקה להנדסת ביוטכנולוגי ה
10:05 : הצגת המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה לבאי הכנ ס
10:10 : נציגי חברת BGN על הקשר בין האקדמיה לתעשייה בתחום הביוטכנולוגיה בבן-גוריון
10:15 : נציג חברת ההזנק OAZIS - BGU Venture Builder and Accelerator
10:20-11:30 : הצגה קצרה ) 5 דק '( של החברות המיוצגות על ידי האורחים מהתעשייה :
Alef-Farms, Ukko, 1E therapeutics, Cell cure, Opko, BTG, Pyernik Patents, Bio-Pharm Knowledge, Bone Sci. Bio, Aloni consultants, Tarom-innovation, Algosensus, Teva-Pharmaceuticals, Biolojic Design, Biond Biologics, SuperMeat and more…
11:30-12:00 : סיור במעבדות בניין הנדסת ביוטכנולוגיה )בהדרכת דר' דבורה ברגר( וסיור במכון
Ilse Katz Institute for Nanoscale Science )בהדרכת דר' אפרת פורטי (
12:00-14:00 : ארוחת צהריים קלה )מזנון( ובמקביל תצוגת פוסטרים מחקריים של הסטודנטים
לתארים גבוהים במחלק ה
14:00-15:00 מפגש ישיר של נציגי חברות עם הסטודנטים לתארים גבוהים )חדר סמינרים 342 )
מצגת 1E therapeutics על ידי דר' מאי מלצר בנושא " אז מה זה ביוטק? "
מצגת Teva Pharmaceuticals ו- Biolojic Design
נשמח לראותכם !
חברי הועדה המארגנ ת
רוברט מרקס, ניב פפו וחנה רפפורט - המחלקה להנדסת ביוטכנולוגי ה
אישור כניסה והוראות הגעה: הכניסה בשערי האוניברסיטה להולכי הרגל א יננה דורשת אישור
מיוחד. למתכננים להגיע בר כב יש ח ניה ציבורית בסמוך לבריכת האוניברסיט ה. הכנס מתקיים
בבניין הנדסת ביוטכנולוגיה ) 42 ( הממוקם בסמוך לשער הכניסה קדמה )רמות(. שער זה נמצא
בקצהו של גשר הולכי-רגל, המחבר בין תחנת רכבת צפון באר-שבע, והאוניברסיטה.
בכל שאלה ניתן לפנות אל: חנה רפפורט 0545223256 , אילנה אלמקייס 0523381593 ואירה
זובטיס 0509677988​