​​ 

הקשר המוצע במועדון יאפשר החלפת מידע אקדמי דו-סטרי בין תעשיה לאקדמיה ויכלול מגוון הטבות להעשרה אקדמית ומקצועית של עובדי החברות בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון בנגב:

 

# הרצאות ייעודיות

# שיתוף עובדים בקורסים במסגרת "שמיעה חופשית" ללא עלות

# הטבות בגישה לספריית ארן באוניברסיטת בן גוריון (בהתאם לתנאי האוניברסיטה)

# לימודי צבירה תמורת נק"ז של עובדי החברה בקורסים מן המניין

# אפשרות למתן הרצאות אורח​

# העברת "מיני קורסים" לסטודנטים ע"י החברה בתקופת חופשת סמסטרים בתאום עם ראשי המחלקות הרלוונטיים

4.jpg