​​​

החברות במועדון יהנו ממעורבות בתכניות הלימודים, במחקרים, פיתוחים ואתגרים הנמצאים על סדר היום.

הפעילות בתחום זה כוללת:

 

# השתתפות ביום עיון מחקרי של הפקולטה למדעי ההנדסה והמחלקה למדעי המחשב

# השתתפות פעילה (שיפוט) בכנס הפרויקטים לתואר ראשון

# קשר עם חוקרים במחלקות

# קבלת גישה למאגר פרוייקטי גמר של תואר שני ושלישי, בתחומי העניין הרלוונטיים של החברה

# השתתפות בימי עיון וסמינרים מחלקתיים

# קבלת גישה למאגר הפטנטים של חברת היישום ב.ג. נגב.

# השתתפות ביום עיון מחקרי של ב.ג. נגב החושף את כיווני המחקר העדכניים ועתידיים של BGU

# טיפול מועדף של ב.ג.נגב בפרויקטים משותפים לחברה ולאוניברסיטה, כולל לאישור ב"מסלול מהיר"

# יום זרקור למחקר ופיתוח של חברות המועדון בו יוצגו תחומי פיתוח בחברה ופערי ידע


 

14.jpg