תמונה
  
פרטיםמסנן
http://in.bgu.ac.il/engn/iap/StaffImages/ListItem/ruven.jpg

​פרופ' ראובן שביט

ראש צוות קשרי תעשייה
פרופסור אמריטוס במחלקה להנדסת חשמל ומחשבים

 rshavit@bgu.ac.il


http://in.bgu.ac.il/engn/iap/StaffImages/ListItem/avi.png

פרופ' אבי לוי

​דיקן הפקולטה למדעי ההנדסה
פרופסור מן המניין במחלקה להנדסת מכונות

 avi@bgu.ac.il​​

http://in.bgu.ac.il/engn/iap/StaffImages/ListItem/gil.jpg

גב' ​ג'יל צימרמן​

אחראית קשרי תעשייה, פרסים ומלגות בפקולטה למדעי ההנדסה

 engrelations@bgu.ac.il​​


 

http://in.bgu.ac.il/engn/iap/StaffImages/ListItem/meital.png

​גב' מיטל דבש

אחראית קשרי תעשייה, פרסים ומלגות בפקולטה למדעי ההנדסה​

 engrelations@bgu.ac.il​​​​

1 - 4