התוכנית מונה כ-45 סטודנטים המתגוררים בשכונות הותיקות בעיר. את התוכנית מוביל צוות של כ-5 רכזים, ביניהם רכזי שכונות ורכזת הדרכה. ​

רכזי השכונות מובילים את הפעילויות המגוונות המתקיימות בשכונת מגוריהם וביחד עם הסטודנטים פועלים לשיפור, קידום וטיפוח חיי הקהילה. הרכזים המקצועיים אחראים על פיתוח התכנית במגוון היבטים ותורמים לקידום מטרות התוכנית.