​​רות, סטודנ​טית בשכונת סנהדרין והחוג שלה​​​

​​

סיפורו של חוג - יוסי, תושב בשכונת רוטנברג​​