bio.jpgנוירוביולוגיה מערכתית

brain.jpgמדעים קוגניטיביים/מדעי המוח הקוגניטיביים

mol.jpgנוירוביולוגיה תאית ומולקולרית

nose.jpgנוירואטולוגיה

psyco.jpgנוירופסיכולוגיה

math.jpgמדעי המוח התאורטיים וחישוביות עצבית

neuron.pngהפרעות של מערכת העצבים ושיקום

autism.pngקוגניציה, למידה ואינטליגנצי​ה חישוביים

robot.pngרובוטיקה קוגנ​יטיבית ונוירו-הנדסה

philosopy.jpgפילוסופיה של הנפש והתפישהבחינת בעלי חיים שהם "מומחים" לסוג מסוים של התנהגות. הנחת היסוד הפדגוגית של היא שניתן להגיע לתובנות כלליות על הארגון העצבי של ההתנהגות על ידי בחינת פתרונות עצביים שבעלי חיים פיתחו כדי לפתור בעיות בהן נתקלו בנישה הסביבתית שלהם. הרעיון שקיימת חיה אידיאלית לחקר הארגון העצבי של התנהגויות ספציפיות מבוסס על העיקרון של קרוג. העיקרון של קרוג קובע כי "עבור מספר גדול של בעיות תהיה איזו חיה מועדפת, או כמה חיות כאלה, שעליה/ן ניתן ללמוד בצורה הנוחה ביותר". מושג זה הוא מרכזי באותן דיסציפלינות של ביולוגיה המסתמכות על השיטה ההשוואתית כגון נוירואטולוגיה. הרעיון שמערכות העצבים מובנות בצורה הטובה ביותר בהקשר של הבעיות שהן נועדו לפתור הוא מרכזי בדוגמה של קורס זה ("שום דבר בביולוגיה אינו הגיוני אלא לאור האבולוציה").

חוקרים בתחום

תמונהמסנןשםמסנן
דוא"ל
  
מיקום
  
מחלקה
  
פקולטה
  
אתר אישי
  
תחום אקדמימסנן


פרופ' אהד בן-שחר​
ben-shahar@cs.bgu.ac.ilבניין 37, 114מדעי המחשבמדעי הטבעאתר אישי
ראיה חישובית, תפיסה ראייתית באנשים ובעלי חיים, ראיה ממוחשבת, ראיית מכונה ורובוטים, מדעי המוח והקוגניציה של הראיה, ראייה בבעלי חיים.

פרד ליברסאט.jpg

פרופ' פרדריק ליברסאט
libersat@bgu.ac.ilבניין 40, 315מדעי החייםמדעי הטבעאתר אישי
נוירואתולוגיה, נוירוטוקסינים, התנהגות בעלי חיים, נוירו-פרזיטולוגיה

IdanM_new.jpg

פרופ' עידן מנשה
idanmen@bgu.ac.ilבניין M7, 511בריאות הציבורמדעי הבריאותאתר אישי
אוטיזם, גנטיקה, אפידמיולוגיה, ביוסטטיסטיקה

רונן שגב.jpg

פרופ' רונן שגב
ronensgv@bgu.ac.ilבניין 40, 311מדעי החייםמדעי הטבעאתר אישי
נוירוביולוגיה של דגים, ראייה, קוגניציה מרחבית, דג זהב, דגי קשת, אלקטרופיזיולוגיה