bio.jpgנוירוביולוגיה מערכתית

brain.jpgמדעים קוגניטיביים/מדעי המוח הקוגניטיביים

mol.jpgנוירוביולוגיה תאית ומולקולרית

nose.jpgנוירואטולוגיה

psyco.jpgנוירופסיכולוגיה

math.jpgמדעי המוח התאורטיים וחישוביות עצבית

neuron.pngהפרעות של מערכת העצבים ושיקום

autism.pngקוגניציה, למידה ואינטליגנצי​ה חישוביים

robot.pngרובוטיקה קוגנ​יטיבית ונוירו-הנדסה

philosopy.jpgפילוסופיה של הנפש והתפישה

קוגניציה, למידה ואינטליגנציה חישוביים מתייחסים ליישום של מודלים חישוביים ומתמטיים במטרה להבין ולשכפל תהליכים והתנהגויות קוגניטיביות בבני אדם ובבעלי חיים. תחום בינתחומי זה משלב מושגים ממדעי המחשב, פסיכולוגיה, מדעי המוח, בלשנות ופילוסופיה כדי לחקור את המנגנונים העומדים בבסיס הקוגניציה והאינטליגנציה האנושית, כמו גם לפיתוח מערכות בינה מלאכותית שיכולות לדמות ביצועים אנושיים על משימות שונות. מודלים חישוביים משמשים לדמות ולבדוק השערות שונות לגבי תהליכים קוגניטיביים כגון תפיסה, קשב, זיכרון, שפה, קבלת החלטות ופתרון בעיות. לתובנות המתקבלות מתחום זה יש יישומים מעשיים בתחומים כמו רובוטיקה, חינוך, בריאות ופיתוח מערכות חכמות

חוקרים בתחום

תמונהמסנןשםמסנן
דוא"ל
  
מיקום
  
מחלקה
  
אתר אישי
  
תחום אקדמימסנן


פרופ' אהד בן-שחר​
ben-shahar@cs.bgu.ac.ilבניין 37, 114מדעי המחשבאתר אישי
ראיה חישובית, תפיסה ראייתית באנשים ובעלי חיים, ראיה ממוחשבת, ראיית מכונה ורובוטים, מדעי המוח והקוגניציה של הראיה, ראייה בבעלי חיים.

Tal_Golan_portrait_2022new.jpg

​ד"ר טל גולן

golan.neuro@bgu.ac.ilבניין 93, חדר 4מדעי הקוגניציה והמוחאתר אישי

​​מדעי המוח החישוביים והקוגניטיביים, למידה עמוקה, תפיסה חזותית, פסיכופיזיקה, הדמיה עצבית​

Kobi_new.jpg

פרופ' קובי גל
kobig@bgu.ac.ilבניין 96, 223הנדסת תוכנה ומערכות מידעאתר אישי
בינה מלאכותית, למידת מכונה, קוגניציה ומח, קבלת החלטות, קוגניציה וחינוך, מדעי הנתונים, סוגיות אתיות בלמידת מכונה

אור דואק.jpg

ד"ר אור דואק​

ord@bgu.ac.ilבניין M7, חדר 509המחלקה לאפידמיולוגיה
PTSD, מנגנון שינוי ב-PTSD, מדעי המוח של למידה, מנגנון למידה "סרבני", מעגלי מוח של זיכרון אברסיבי

donchin_new.jpg

פרופ' עופר דונחין
donchin@bgu.ac.ilבניין 63, 124הנדסה ביורפואיתאתר אישי
קישוריות מוח, תפיסה, אינטרוספציה, fMRI, קישוריות תפקודית, אינטראקציות קיבה-מוח, עיבוד פנים

arik_new.jpg

​פרופ' אריאל כהן

arikc@bgumail.bgu.ac.ilבניין 74, חדר 524ספרויות זרות ובלשנותאתר אישי

​​בלשנות, בלשנות חישובית, לוגיקה, הסקה הסתברותית

Shahar M_new.jpg

ד"ר שחר מיידנבאום
mshachar@bgu.ac.ilבניין 63,201הנדסה ביורפואיתאתר אישי
קוגניציה מרחבית, ניווט, זיכרון מרחבי, מדעי המוח החישוביים, מציאות מדומה, מציאות רבודה, מדע נטורליסטי, אינטראקציה רב חושית, התמרה חושית

Ilana_new.jpg

פרופ' אילנה ניסקי
nisky@bgu.ac.ilבניין 64, 105הנדסה ביורפואיתאתר אישי
בקרה מוטורית חישובית, בקרה סנסו-מוטורית, למידה מוטורית, אינטגרציה רב חושית, תפיסה ופעולה, אינטראקציה פיזית בין אדם לרובוט, למידת אדם ומכונה, שיקום עצבי

אליאור סולם_1.jpg

​ד"ר אליאור סולם

eliorsu@bgu.ac.ilבניין 96, חדר 207הנדסת תוכנה ומערכות מידעאתר אישי

בלשנות חישובית, רכישת שפה אצל ילדים, פסיכו-בלשנות חישובית, סמנטיקה חישובית​.

Yuval Pinter_new.jpg

ד"ר יובל פינטר
uvp@cs.bgu.ac.ilבניין 37, 203מדעי המחשבאתר אישי
עיבוד שפה טבעית, סמנטיקה, לימוד מכונה, בלשנות חישובית, למידה עמוקה, הסברנות

דנה פיסמן.jpg

פרופ' דנה פיסמן
dana@cs.bgu.ac.ilבניין 37, 113מדעי המחשבאתר אישי

​למידת מכונה של מודלים חישוביים, אקספרסיביות, אלגוריתמיקה וסיבוכיות של שפות פורמליות, לוגיקה ותורת המשחקים.​

1new.jpeg

פרופ' אורן פרייפלד
orenfr@cs.bgu.ac.ilבניין 37, 204מדעי המחשבאתר אישי
ראיית ממוחשבת, למידת מכונה

Julie Cwikel new.png

פרופ' ג'ולי צוויקל
jcwikel@bgu.ac.ilבניין 17,  114עבודה סוציאלית והמרכז לחקר וקידום בריאות האישהאתר אישי
התערבויות התנהגותיות קוגניטיביות, בריאות האישה, נוירוביו-פידבק, ירידה קוגניטיבית כתוצאה מסרטן, כימובראיין, מתח והתמודדות

תמי ריקלין רביב.jpg

פרופ' תמי ריקלין רביב
rrtammy@ee.bgu.ac.ilבניין 33, 212בית הספר להנדסת חשמל ומחשביםאתר אישי
מדעי המוח החישוביים, למידה עמוקה, MRI מוח

רונן שגב.jpg

פרופ' רונן שגב
ronensgv@bgu.ac.ilבניין 40, 311מדעי החייםאתר אישי
נוירוביולוגיה של דגים, ראייה, קוגניציה מרחבית, דג זהב, דגי קשת, אלקטרופיזיולוגיה

יובל שחר_1.jpg

פרופ' יובל שחר
yshahar@bgu.ac.ilבניין 96, 226הנדסת תוכנה ומערכות מידעאתר אישי
בינה מלאכותית, למידת מכונה, אינפורמטיקה רפואית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, כלכלה התנהגותית, נימוק זמני, כריית נתונים זמניים, ניתוח החלטות, ניתוח EEG

ליאור שמואלוף.jpg

פרופ' ליאור שמואלוף
shmuelof@bgu.ac.ilבניין 93, 20מדעי הקוגניציה והמוחאתר אישי
שליטה מוטורית, למידה מוטורית, שיקום, מדעי המוח הקוגניטיביים, הדמיה