​​​​​​​​​תוכנית התואר הראשון במדעי הקוגניציה והמוח (B.Sc) היא תוכנית ייחודית המקנה השכלה ומיומנויות מחקר במדעי הקוגניציה והמוח בדגש על חמישה תחומי ליבה: פילוסופיה, חישוביות עצבית, פסיכולוגיה, מדעי העצב ובלשנות.

לימודי מדעי הקוגניציה והמוח מיועדים למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים. הוכחת מצוינות אישית ויכולות אקדמיות גבוהות. התוכנית מכינה להמשך לימודים ומחקר בתארים מתקדמים.

*הענקת התואר מותנית באישור סופי של המועצה להשכלה גבוהה

אנא קראו את תוכנית הלימודים בעיון. תוכנית הלימודים הרלוונטית לכל סטודנט בהתאם לשנה בה החל לימודיו. 

קבצי השנתון​​:

​שנתון תשפ"ד 2024​

​שנתון תשפ"ג 2023​

שנתון תשפ"ב 2022​

שנתון תשפ"א 2021
שנתון תש"ף 2020 
שנתון תשע"ט 2019
החטיבות שניתן לשלב במסלול החד מחלקתי