​​​​​​​​תוכנית התואר הראשון במדעי הקוגניציה והמוח (B.Sc) היא תוכנית ייחודית המקנה השכלה ומיומנויות מחקר במדעי הקוגניציה והמוח בדגש על חמישה תחומי ליבה: פילוסופיה, חישוביות עצבית, פסיכולוגיה, מדעי העצב ובלשנות. בנוסף להשכלה הבין‏־תחומית הרחבה, הלימודים כוללים התמחות עומק באחד מתחומי הליבה. ​​

לימודי מדעי הקוגניציה והמוח מיועדים למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים. הוכחת מצוינות אישית ויכולות אקדמיות גבוהות. כל סטודנט במחלקה מקבל ליווי אישי על ידי צוות בית הספר הבין-פקולטי ל​מדעי המוח והסטודנטים הבוגרים. הלימודים בקורסים הייעודים של המחלקה נערכים בקבוצות קטנות. במהלך הלימודים הסטודנטים יכולים להשתלב במחקר בכל אחד מתחומי הלימודים.​​

*הענקת התואר מותנית באישור סופי של המועצה להשכלה גבוהה


כל סטודנט מלווה אישית על ידי צוות התוכנית, הן בסיוע להרכבת מערכת השעות והן בייעוץ שוטף.

התוכנית מכינה להמשך לימודים ומחקר בתארים מתקדמים!


סטודנטים יקרים,

אנא קראו את תוכנית הלימודים בעיון. תוכנית הלימודים הרלוונטית לכל סטודנט בהתאם לשנה בה החל לימודיו. 

קבצי השנתון​​:

​תוכנית לימודים תשפ"ג 2023​

תוכנית לימודים תשפ"ב 2022​

תוכנית הלימודים תשפ"א 2021
תוכנית הלימודים תש"ף 2020 
תוכנית הלימודים תשע"ט 2019
החטיבות שניתן לשלב במסלול החד מחלקתי