החממה מיועדת לגידול צמחים טרנסגנים במצעים מנותקים (חממה סגורה ומי הנקז עוברים הכלרה).
החממה מחולקת לעשרה חדרים בגודל 4X4 מטר וזה מאפשר לגדל כמה מינים טרנסגניים.  בכל חדר ניתן לגדל מין טרנסגני אחד בלבד.  בכל חדר 3 שולחנות ומערכת השקיה ממוחשבת (כוללת דישון).
ניתן לכוון טמפ' בכל חדר בתחום 15 עד 30 מ"צ.  במסגרת בקרת הטמפ' נמדדת הטמפ' והלחות בכל 24 שעות ביממה. 
בכל חדר ניתן לתת תוספת הארה.
בשני חדרים ניתן לתת תנאים של יום ארוך ויום קצר.
בחממה חדר הכנה לטיפול בחומר טרנסגני.
תנאי הגידול הנקבעים ע"י החוקר בתחילת הגידול (ניתן לשנותם במהלך הניסוי).
greenhouse.png
הקצאת החדרים -  ידי הועדה לניהול החממה הטרנסגנית (נדרש אישור לביצוע הניסוי על ידי ורצ"מ).