המעבדה לתרביות רקמה מציעה את השירותים הבאים:

Lilium propagation                              

 • טרנספורמציה  -הנדסה גנטית  של צמחים שונים

 • תחילתה ותחזוקה של ריבוי צמחי בתרביות רקמה

 • תהליך הקשחה והעברת צמחים מתרביות רקמה לגידול בחממה

 • אחזקת קווי שורשים מותמרים 

 • הדבקה של צמחים בפטריות מקריטיות 

 • מיקוריזציה בתרביות רקמה 

 • הדרכת סטודנטים בתרביות רקמה


 • Lilium propagation.png 

 

אנשי קשר:

 

                Lisianthus transformation

 Lisianthus transformation.PNG

 

The Plant Tissue Culture Facility offers the following services:

 • Genetic transformation of several crops 

 • Initiation and maintenance of plant micropropagation

 • Acclimation of in vitro plantlets from to greenhouse culture

 • Production and maintenance of engineered hairy roots

 • Introduction of mycchorhizal fungi into plants

 • Maintenance of mycchorhiza cultures

 • Student training in tissue culture techniques

Contacts: