​​​​​שם

שם מנחה

מיקום

משרד

מיקום מעבדה

טלפון:

חדר/

מעבדה

דואר אלקטרוני

 

אגמון ​לירון

ד"ר רונן ברקוביץ

64/210

64/211

ח-28930

liron0889@gmail.com

 

אוחיון אביה

     פרופ' ארן רגב

59/239

59/335

ח - 72769

aviaoh@post.bgu.ac.il

אוציס נטלי

פרופ' מ.הרשקוביץ ופרופ' מ.לנדאו

63/228

-

-

natsad@gmail.com

אליהו מיטל

פרופ' אלי קורין

63/217

-

-

eliyhoo@post.bgu.ac.il

אלעטאונה עמר

פרופ' ארן רגב

 

-

-

amra@post.bgu.ac.il

בוארון ניצה

פרופ' יוסף קוסט

59/336

59/344

-

nitsa@post.bgu.ac.il

 

בוזגלו מתת

פרופ' ארן רגב

59/337

59/335

ח-72763

matat.buzi@gmail.com

 

בוצ'לין יאיר

פרופ' א. קורין ופרופ' א. בטלהיים

59/219

 

 

yairboch@post.bgu.ac.il

ביטון רותם רחל

פרופ' א. קורין ופרופ' א.בטלהיים

-

-

-

bokobzarotem@gmail.com

        בירנבוים מתן

פרופ' ארן רגב

59/239

59/335

ח - 72769

matanbi@post.bgu.ac.il

בן חמו רון

פרופ' א. קורין ופרופ' א.בטלהיים

63/217

-

-

ronbenh@post.bgu.ac.il

 

ברנד רון

פרופ' אן ברנהיים

-

59/341

-

ronbrand2@gmail.com

 

גולדברג ניר

ד"ר רונית ביטון

63/228

59/334

-

nirgold@post.bgu.ac.il

גת שחר

פרופ' אן ברנהיים

59/336

59/344

מ-72765

shachargat@gmail.com

 

הוכבאום גיא

ד"ר רונית ביטון

59/336

59/334

מ-72761

ochbaumg@post.bgu.ac.il

 

זיו אפרת

פרופ' רחל ירושלמי רוזן

59/217

59/220

ח - 61484

efratz@post.bgu.ac.il

 

טוטאי שני

פרופ' יוסף קוסט

59/344

-

מ- 72765

tutai@post.bgu.ac.il

 

יקימוב יבגני

פרופ' רחל ירושלמי רוזן

59/218

59/220

-

evgeny.ye@gmail.com

כהן נטע

פרופ' רחל ירושלמי רוזן

59/217

59/220

ח - 61484

netaco@post.bgu.ac.il

לואיס אליז

פרופ' יוסף קוסט

59/344

-

ח-72147

amareli@bgumail.bgu.ac.il

 

ליפשיץ רינת

פרופ' יוסף קוסט

59/336

59/336

מ-72766

rinatlifshiz@gmail.com

 

נדיב רועי

פרופ' ארן רגב

59/337

59/335

-

Roeynadiv@gmail.com

נדלר הילה

ד"ר רונן ברקוביץ

64/210

64/211

ח-28930

hila4nadler@gmail.com

 

פורגדור בן

פרופ' מוטי הרשקוביץ

63/214

63/224

 

porgador@post.bgu.ac.il

פרידלנד אליה

פרופ' יוסף קוסט

 

59/344

מ-72765

eliyafri@gmail.com

פרנץ מיכאל

פרופ' מ.הרשקוביץ ופרופ' מ.לנדאו

63/228

63/214

-

ferenm@gmail.com

פרץ דמארי סיוון

פרופ' ארן רגב

59/337

59/335

ח- 72763

siv6786@gmail.com

 

צ'יליקוב אלכסנדרה

פרופ' אן ברנהיים

51/213

-

-

alexandrachilikov@gmail.com

 

קדוש יניר

פרופ' א. קורין ופרופ' א. בטלהיים

63/219

59/343

59/338

-

yanirkadosh@gmail.com

שחר איתי

ד"ר רונן ברקוביץ

64/210

 

ח-28930

itaish@post.bgu.ac.il

שטרית עינת

ד"ר רונן ברקוביץ

64/210

64/211

ח-28930

shetrite@post.bgu.ac.il

שמידוב יוליה

ד"ר רונית ביטון

59/336

59/334

-

yuliashm@post.bgu.ac.il

 

שרמן יאנה

פרופ' א. קורין ופרופ' א.בטלהיים

63/211

59/343

59/338

-

yana20125@gmail.com