14 מרץ
10:00
- 28 מאי
11:00

חדר הדרכה בקומה 5
כולם מוזמנים!

תשתיות וספרייה - מתקשרים עם מדעי הרוח הדיגיטליים

אורה זהבי, ספריית אוניברסיטת חיפה

יום שני, 28.5.18, 10:00, חדר הדרכה בקומה 5

digit-ruach.jpeg