כניסה
|
Ben-Gurion University of the Negev
Publications and Media Relations
 
 

המחלקה לפרסומים ודוברות עומדת לרשות כל אנשי האוניברסיטה ומעניקה תמיכה מקצועית 
בהפקת פרסומים וחומרים תדמיתיים ובקישור בין חברי הסגל והסטודנטים לבין נציגי התקשורת.

המחלקה מפיקה פרסומים וסרטים המספקים חדשות ומידע מעמיק
על כל תחומי הפעילות של האוניברסיטה –  במחקר, בהוראה  ובקהילה.

המחלקה מופקדת גם על ניהול אתר האינטרנט המרכזי של האוניברסיטה.