הודעה לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון

 

 לצורך הרשמה לחדר כושר חובה להציג בפנינו את המסמכים הבאים:

     1.      תעודת סטודנט/אישור לימודים חתום ע"י אגודת הסטודנטים גם את כתוב אחרת.

     2.      ספח תשלום משולם ע"ס 500 ₪ (את הספח ניתן להשיג בחשבונות סטודנטים בבית הסטודנט קומה א').

     3.      אישור רפואי המעיד על "כשירות לעסוק בפעילות ספורט".

 

ללא המסמכים הנ"ל לא נוכל לבצע רישום לחדר כושר.