מחלקה

תפקיד

שם

טלפון

הנהלה

מנהל המרכז

ויקו חדאד

08-6461687

הנהלה

כספים ואירועים

כרמל בוטנרו

08-6461789

הנהלה

מזכירת המחלקה

דינה גראומן

08-6461687

הנהלה

רכז ספורט

רועי נתיב

08-6461688

משרד מנויים

מנהלת המשרד

אילנה צעירי

08-6472936

משרד מנויים

עובדת המשרד

ג'ני פלד

08-6472740

כניסה

עמדת בטחון

-

08-6461686

חדר כושר

עמדת מדריכים

-

08-6461791​