רישום סטודנטים לחדר הכושר:

 

אם הנכם מעוניינים להירשם לחדר הכושר, עליכם לדאוג לדברים הבאים:

1.  שלמו 460 שקלים בסניף הדואר באוניברסיטה ושימרו על הקבלה.

2.  הביאו העתק של טופס אישור רפואי המאשר שאתם בריאים ויכולים להתאמן בחדר כושר.

3.  גשו למשרד המנויים עם העתק של האישור הרפואי, קבלת התשלום ביחד עם תעודת סטודנט להזנה במחשב כרשאי להתאמן בחדר כושר.

4.  לידיעתכם, האישור הרפואי חייב לכלול את הנוסח, " יכול להתאמן בחדר כושר" או " אין מגבלה רפואית להתאמן בחדר כושר".

5.  תוקף האישור הרפואי הוא לשנתיים בלבד, האחריות על חידוש האישור בתום התוקף, חלה על הסטודנט בלבד.

6.   לאחר סיום ההרשמה במשרד מנויים ובהגיעכם לחדר הכושר בבקשה תמיד להביא אתכם:

      א.         בגדי ספורט, נעלי ספורט ומגבת אישית.

      ב.         תעודת סטודנט לכניסה בבקרת הכניסה בחדר הכושר.

 

    תודה רבה! מצפים לראותכם בחדר הכושר.

    הנהלת מרכז הספורט.