ליאורה מנחם

מזכירת המחלקה
08-6461754
menaheml@bgu.ac.il
ליאורה מנחם


מדור אירוח כנסים ואירועים

הדס משה בראט
ראש מדור אירוח 
08-6461280
moshehad@bgu.ac.il
הדס משה בראט

דנה שוקרון

אפרת בורנשטיין
מרכזת אירוח
08-6477671
efratbor@bgu.ac.il
אפרת בורנשטיין