​​​נינה פרליס
ראש המחלקה
08-6461279
nperlis@bgu.ac.il
נינה פרליס

ליאורה מנחם
מזכירה
08-6461754
menaheml@bgu.ac.il
ליאורה מנחם
מדור אירוח כנסים ואירועים

איה בר-הדס (בחופשת לידה)
ראש מדור אירוח כנסים ואירועים
08-6461750
barhadas@bgu.ac.il 
איה בר-הדס

דנה שוקרון
ע. ראש מדור
08-6428660
malkada@bgu.ac.il
דנה שוקרון

אפרת בורנשטיין
מרכזת אירוח
08-6477671
efratbor@bgu.ac.il
אפרת בורנשטיין

הדס משה בראט
מרכזת אירוח
08-6461280
moshehad@bgu.ac.il
הדס משה בראט

דורון גרסאיני
רכז טקסים ואירוח
08-6461751
dorongr@bgu.ac.il ​​
דורון גרסאיני

מיכל אמור
מרכזת אירוח
08-6477872
amormi@bgu.ac.il

רתם אבידור
מרכזת אירוח
08-6461750
avrotem@bgu.ac.il